Koskeljärvi sijaitsee Euran eteläisimmässä osassa Honkilahden ja Hinnerjoen alueella.

”Koskeljärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Järvi on myös tärkeä virkistyskohde, ja Koskeljärvelle voi pistäytyä vaikkapa tarkkailemaan lintuja ja talvisin hiihtämään. Koskeljärvi on Lounais-Suomen suurin mökitön järvi. Koskeljärven alue edustaa perinteistä suomalaista järviympäristöä, koska sen rannat ovat asumattomia ja melko luonnontilaisia. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta. Natura-alueeseen kuuluvat myös Koskeljärven länsipuolella oleva Vaaljärvi sekä eteläpuolella sijaitseva Kortesuo” (lähde: luontoon.fi)

Härkluoman venevalkamassa sijaitsee opastaulu, jossa kerrotaan retkeilijöille alueen luonnosta ja annetaan ohjeet alueella liikkumiseen. Härkluomassa retkeilijöiden käytössä on laavu.