Myöhäiskeskiajalla syntynyt Naarjoen kylä on varsin hyvin säilynyt. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Ryhtyn, Kylä-Kausen, Kahmon, Jussilan ja Niemen tiloilla ja kyläraitin varrella.

Naarjoen entinen kansakoulu on rakennettu 1800-luvun lopulla.