Paneliankosken Voima Oy:n sähkövoimalaitoksen rapatut ja arkkitehtuuriltaan klassistiset tiilirakennukset valmistuivat vuonna 1921. Sähkölaitos kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Panelian kylän kulttuuriympäristöön.