Lohiluoman rakennuskanta syntyi Ahlströmin kaavoitettua asuinalueen paperi- ja jalostustehtaan toimihenkilöille. Alueelle sijoitettiin myös arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema jalostustehtaan yli-insinöörin asuintalo Pyhäjärven rantaan vuonna 1946. Aalto korosti yksinkertaisessa rakennuksessa materiaalien vaihtelevuutta ja luonnonmateriaalien käyttöä. Materiaalien lisäksi Aalto huomoi luonnonläheisyyden myös talon asemoinnissa: sillä olohuoneen suuret ikkunat avautuvat Pyhäjärvelle ja järven puolella on suojainen terassi.
Rakennus on nykyisinkin asuinkäytössä ja yksityisomistuksessa.

Aallon talon tieltä katsottuna vasemmalla puolella sijaitsee kaksi Olav Hammarströmin suunnittelemaa omakotitaloa. Hammarström työskenteli Aallon arkkitehtitoimistossa, jota kautta hän suunnitteli Kauttualle myös mm. Pyhäjärven pohsjoispäädyn rannassa olevan turvekattoisen rantasaunan. Hammarström lähti Ahlströmin palveluksesta muutettuaan Yhdysvaltoihin, jossa hän teki merkittävän uran arkkitehtinä.