Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa ja sitä määrittelevät Opetushallituksen antamat perusteet 2011, joiden perusteella kunta on laatinut oman aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Sivistyslautakunta hyväksyy toimintasuunnitelman, joka laaditaan vuosittain valtuuston myöntämien taloudellisten resurssien perusteella.

Toiminnan yleisenä tavoitteena on lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen turvallisessa kasvuympäristössä. Turvalliseen kasvuympäristöön kuuluu rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä ohjaajille että lapsille. Yhteistyössä huoltajien kanssa korostuu avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus.

Lukuvuosi 2023-2024

  • Aamupäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylän koululla klo 7.00 alkaen erityisen tuen piirissä oleville oppilaille (pääsääntöisesti Ahmasojan koulu/Kirkonkylän koulun erityisluokat tai erillinen asiantuntijalausunto toimintaan osallistumisesta).
  • Iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille (pääsääntöisesti Ahmasojan koulu/Kirkonkylän koulun erityisluokat tai erillinen asiantuntijalausunto toimintaan osallistumisesta). Toimintaan voi hakea oppilas, jolla on todellinen iltapäivätoiminnan tarve johtuen huoltajien työssäkäynnistä tai opiskelusta. Toimintaa järjestetään Hinnerjoen, Honkilahden, Kauttuan, Kirkonkylän, Kiukaisten ja Panelian kouluissa.

Hakulomake on ollut Wilmassa esillä hakuajan. Tämän jälkeen haku tapahtuu sähköisesti alla olevalla lomakkeella.

Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan 2024

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköt:

Hinnerjoen koulun iltapäivätoiminta puh. 044 422 4604

Honkilahden koulun iltapäivätoiminta puh. 044 422 4585

Kauttuan koulun iltapäivätoiminta puh. 044 422 4583

Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminta puh. 044 422 4596

Kiukaisten koulun iltapäivätoiminta puh. 044 422 4581

Panelian koulun iltapäivätoiminta puh. 044 422 4582