Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen ja esittää sitä edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaavoituskatsauksen mukaisesti pääpaino vuoden 2021 kaavahankkeissa on Hinnerjoen ja Honkilahden osayleiskaavojen edistäminen. Lisäksi vireillä on useita ranta-asemakaavojen muutoksia
Yksittäisinä kaavahankkeina ovat ainakin:
 Hinnerjoen osayleiskaava
 Honkilahden osayleiskaava
 Euran keskustan asemakaavan muuttaminen
 ranta-asemakaavoja

Kunnanhallitus myönsi kylätoimintaa ja vetovoimaisuutta lisäävään toimintaan avustukset 2021 seuraavasti:

Kunnanhallitus myönsi vuoden 2021 kulttuuriavustukset seuraavan
esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus vahvisti Asunto Oy Euran Nummenrinteen rivitaloasuntojen myyntijärjestykseksi sen, että asuntojen myyntitoimet käynnistetään aikaisintaan nykyisten vuokrasopimusten päätyttyä.
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan tehtäväksi käynnistää vuokrasuhteesta vapautuvien As Oy Nummenrinteen asuntojen myyntitoimet.
Rivitalossa on kolme asuntoa: A 5h, k, kh ja s (146 m2), B 4h, k, kh ja s (102
m2) sekä C 4h, k, kh ja s (124 m2).
Kullekin huoneistolle kuuluu autotalli, varastotila ja kylmiövarasto. Asunnoista tyhjillään ovat tällä hetkellä asunnot B ja C. A