Lähteenoja on vanha säterikartano, joka peruutettiin reduktiossa vuonna 1699 ja muutettiin ratsutilaksi. Tila on ollut saman suvun omistuksessa 1600-luvun lopulta lähtien. Tila jaettiin veljesten kesken Iso-lähteenojaksi ja Lähteenojaksi. Isolähteenojan päärakennuksen on suunnitellut Johan Stenbäck vuonna 1902. Tilaan on kuulunut kaikkiaan 16 rakennusta, joista nykyisin on jäljellä seitsemän. Vuonna 1894 rakennettu kivimakasiini pääsi huonoon kuntoon, kunnes se kunnostettiin vuonna 2010.