Maaseutupalvelut muuttaa ja toimisto on 22.4.2024 alkaen Eurassa osoitteessa Satakunnankatu 12.

Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostavat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Rauma. Euran kunta hallinnoi aluetta.

Maaseututoimi palvelee maaseutuelinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Pääasiallisena tehtävänä on EU:n ja kansallisten maataloustukien hakemusten käsittely, hakemusten vastaanotto, hakemustietojen tallennus, erilaiset tarkastukset, tukien maksatus sekä osin myös valvonta.

VIRANOMAISTEHTÄVÄT

  • maatalouden tukihakemusten käsittely tallentamisesta maksatuksiin ja näihin liittyvä päätöskäsittely ja sitoumuskäsittely sekä maataloushallinnon maatilarekisterin ylläpito
  • kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määrättyjen vahinkoarvioiden tekeminen ja niiden käsittely
  • vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille
  • viljelijöiden neuvonta koskien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hallinnoimaa tehtäväkokonaisuutta
  • kaikki muut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisääteisesti määrätyt tehtävät
  • eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ylläpito