Tällä nykyisen Kauttuan päiväkodin paikalla muinaiset kauttualaiset asuivat jo 5 000 vuotta sitten. Tuolloin Pyhäjärvi oli kuroutunut merestä, mutta merenlahti ulottui vielä Kauttualle asti. Alueen ensimmäiset asukkaat olivat kalastajia ja hylkeenpyytäjiä.

Arkeologit ovat tutkineet Tyttöpuiston kivikautista asuinpaikkaa ja löytäneet liesien jäänteitä ja paalujen jälkiä, jotka voivat olla merkkejä asumuksista. Löydöistä selvisi myös, että asukkaat ovat käyttäneet kahdenlaista keramiikkaa: Jäkärlän keramiikkaa ja tyypillistä kampakeramiikkaa. Keramiikkalöydöt ovat tärkeitä, koska arkeologit pystyvät niiden perusteella päättelemään, milloin ihmiset ovat asuneet tällä paikalla.