Laki velvoittaa kiinteistön omistajaa tai haltijaa huolehtimaan, että tulisijat ja hormit nuohotaan ammattilaisen toimesta määräajoin. Pelastuslaitoksen velvoita nuohouspalveluiden järjestämisestä on poistunut 1.1.2019, joten nuohoojan voi valita itse.

Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä.

Ammattitaitoisen, tutkinnon suorittaneen nuohoojan löydät palvelusta nuohoojat.fi

Nuohouksen määrävälit

  • Vakituinen asunto vuoden välein.
  • Vapaa-ajan asunto kolmen vuoden välein.
  • Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota.
  • Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Rakennuksen omistajan tai haltijan on pidettävä tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Laki pelastuslain muuttamisesta