Uudessa kuntalaissa (10.4.2015/410) painotetaan avointa hallintoa ja vuorovaikutusta. Kuntalaisille on annettava entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun. Keskeinen ja kunnan virallinen viestinnän kanava on tietoverkko.

Viestintää koordinoi, kehittää ja suunnittelee kunnanjohtajan nimeämä viestintätiimi. Viestinnässä toimitaan yhteistyössä kaikkien palvelualueiden kanssa. Kunnan viestintä toimii pääasiassa hajautetusti palvelualueilla. Palvelualueiden, vastuualueiden ja työyksiköiden käytännön viestinnästä vastaavat niiden johtajat ja esimiehet.

Viestinnän periaatteet ja arvot Eurassa

 • avoimuus
 • saavutettavuus / esteettömyys
 • erityisryhmät huomioiva
 • tehokas
 • vastuullisuus ja rohkeus

Strategia

Euran kunnan visiona on olla yhdessä ja yhteistyössä uudistuva kunta, jonka arvoina ovat vastuullisuus, reiluus ja rohkeus. Menestymisen päämäärinä ovat:

 • Yrittäminen ja uudet elinkeinot
 • Työ, asuminen, palvelut ja kylät
 • Kasvuimago ja kuntakuva
 • Ympäristö- ja historiavastuu
 • Aktiiviset kuntalaiset
 • Itsenäinen ja yhtenäinen Eura

Asukkaat ovat tietoisia kunnan palveluista, toiminnasta ja taloudesta. Asiointi on helppoa.

Asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin eri kanavien kautta ja henkilöstö tietää, mitä kunnassa tapahtuu.