Keskiajalla muodostunut kylän paikka on vuoden 1696 kartan mukaan sijainnut ennen isojakoa aivan Eurajoen varressa noin 2km kirkosta eteläkaakkoon. Nykyisin Kauttualle johtava tie kulkee Eurajoen yli noin 35 m entisestä sillan paikasta pohjoiseen, mutta vanhan sillan kiviä on vielä joen rannalla näkyvissä.

Kauttuan kylän talot ovat sijainneet kahden puolen vanhaa tietä. Taloja on mainittu kylässä olleen parhaimmillaan 18 kappaletta. Isojaon asiakirjoissa 1770-luvulla kylästä mainitaan enää kaksi taloa, Luistari ja Heikkilä. Nykyisin vain Luistarin talo on jäljellä ja siinä toimii päiväkoti. Luistarin kalmistoon on matkaa 250m.

Entinen kylänalue on peltona tai joutomaana. Muinaisjäänösalueella on suoritettu koekaivauksia (Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander 1975 ja 1979, Kari Uotila 2012 ja 2013) ja tutkimuksissa paikalta on löydetty rakennusten jäänteitä sekä muinaispelto sekä vähäinen määrä rautakautisen tyyppistä keramiikkaa. Luunäytteitä on ajoitettu 1300- ja 1400-lukujen vaihteeseen. Pellon pinnalta on myös lukuisia pyöreäksi muotoiltuja latteita kiviä.