Euraniityllä on harjoitettu peltoviljelyä jo historiallisen ajan alusta lähtien. Eurajoen varren kulttuurimaisema muodostuu Euraniityn peltoaukeasta sekä mm. Kokkomäen, Mäntysaaren, Ruohosen ja Ruosteenojan maatilojen rakennusryhmät.