Kunnan palveluorganisaatio muodostuu neljästä palvelualueesta, jotka on jaettu 26 vastuualueeseen.

Palvelualueet ovat:
   – hallinto- ja vetovoimapalvelut, johtajana kunnanjohtaja
   – sivistyspalvelut, johtajana sivistysjohtaja
   – perusturvapalvelut, johtajana perusturvajohtaja
   – tekniset palvelut, johtajana tekninen johtaja

Koko palveluorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja ja palvelualueen toimintaa sen johtaja.