Kunnan palveluorganisaatio muodostuu kuntajohtamisesta sekä kuudesta palvelualueesta, jotka on jaettu 16 vastuualueeseen.

Palvelualueet ovat:
   – hallintopalvelut, johtajana hallintojohtaja  
   – vetovoimapalvelut, johtajana kunnanjohtaja
   – konsernin tukipalvelut, johtajana talousjohtaja
   – sivistyspalvelut, johtajana sivistysjohtaja
   – perusturvapalvelut, johtajana perusturvajohtaja
   – tekniset palvelut, johtajana tekninen johtaja

Koko palveluorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja ja palvelualueen toimintaa sen johtaja.