Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 2021-2025 

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto (35), tarkastuslautakunta (5), kunnanhallitus (9) sekä seuraavat lautakunnat ja toimikunta (suluissa jäsenmäärä):

1  Hallintopalvelut
   – keskusvaalilautakunta (5)
   – yhteistyötoimikunta

2  Sivistyspalvelut
   – sivistyslautakunta (9)

3  Tekniset palvelut
   – tekninen lautakunta (9)

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja muiden em. luottamustoimielinten neljä vuotta.

Valtuusto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Euran kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat:

sivistyslautakunta

tekninen lautakunta

keskusvaalilautakunta

tarkastuslautakunta

valtuuston vaalilautakunta