Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 2017-2021 

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto (35), tarkastuslautakunta (5), kunnanhallitus (9) sekä seuraavat lautakunnat ja toimikunta (suluissa jäsenmäärä):

1  Hallintopalvelut
   – keskusvaalilautakunta (5)
   – yhteistyötoimikunta

2  Perusturvapalvelut
   – perusturvalautakunta (9)

3  Sivistyspalvelut
   – sivistyslautakunta (9)

4  Tekniset palvelut
   – tekninen lautakunta (9)

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja muiden em. luottamustoimielinten neljä vuotta.

Valtuusto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Euran kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat:

  • perusturvalautakunta
  • sivistyslautakunta
  • tekninen lautakunta
  • keskusvaalilautakunta
  • tarkastuslautakunta
  • valtuuston vaalilautakunta