English version available in the bottom of the page.

Vierailukeskus on kaikille kauttualaisille ja Kauttualla vieraileville tarkoitettu kohtaamispaikka. Vierailukeskuksessa oleva näyttely esittelee Kauttuan historiaa kylän syntymisestä nykypäivään saakka. Näyttelyn pääpainona on Ruukinpuiston teollinen historia, luonto ja yhteisö vuodesta 1689 nykyisyyteen.

Kauttua on ainutlaatuinen paikka Suomessa, sillä teollisuus on yhtäjaksoisesti toiminut yli 330 vuotta alueella. Euran kunnan keskustan kanssa Kauttua muodostaa tänäkin päivänä Suomen teollistuneimman kasvualueen. Teollisuuden ympärille muodostui pikkuhiljaa omavarainen yhteisö, josta teollisuuden omistajasuvut pitivät hyvää huolta. Vasta 1950-luvulla Kauttuan keskusta siirtyi Ruukinpuiston puolelta nykyiselle paikalleen Turuntien varrelle.

1900-luvun alussa teollisuuden tuotanto muuttui raudanvalmistuksesta paperiin ja juuri ennen toista maailmansotaa perustettiin alueelle myös paperinjalostustehdas. Teollisuuden laajenemisen myöstä Kauttua muuttui laajaksi teollisuusyhteisöksi, jossa yhtiö hoiti työntekijöille asunnot ja monet palvelut. Vierailukeskuksessa aluetta esitellään monipuolisesti tarinoiden, valokuvien ja videoiden kautta.

Vierailukeskuksessa on esillä muun muassa jalostustehtaan tuotteita eri aikakausilta. Kuva: Petra Nikula

Kauttuan teollinen historia on Suomen mittapuulla merkittävä, sillä ruukki ja paperitehtaat olivat 1900-loppupuolelle asti vain neljän suvun omistuksessa. Tehtaat olivat tärkeitä työllistäjiä koko Euran alueella. Nykyään omistajuus on hajautunut, ja alueelle on syntynyt lisää pienempiä teollisuutta tukevia yrityksiä.

Kauttualla on säilynyt ainutlaatuinen pienen kylän tunnelma ja siellä on edelleen vajaa 3000 vakituista asukasta. Kuten monella vanhalla paikkakunnalla, myös Kauttualla on useita yhteisölle merkityksellisiä henkilöitä ja sukuja, joita on tuotu näyttelyssä esille.

Opastetut kierrokset Vierailukeskuksessa:

Opastettuja kierroksia järjestävät Alasatakunnan oppaat ry. Tiedustelut: Kaisa Repo/Alasatakunnan Oppaat ry, puh. 050 377 5245. Opastusmaksu: 50 € (+ alv. 24 %). Ryhmäkoko enintään 25 hlö. Kielilisä +10 €.

The Visitor Center

The Visitor Centre is a meeting place for all residents and tourists in Kauttua. The exhibition presents the history of Kauttua from the birth of the village to the present day. The main focus of the exhibition is in the industrial history, nature and community of Ruukinpuisto from 1689 to the present. Kauttua has preserved the unique atmosphere of a small village and still has just under 3000 permanent residents. As in many old villages, Kauttua has several people, families and legends that are significant to the community and have been brought to the fore in the exhibition.

Open: Closed in January-February. Open from March on Saturdays 11pm-3am. Summertime Tue-Sun 11 am – 5 pm, closed on Midsummer. Closed on All Saints Day, 2.11.2024. Other times on request for groups.

Entry fees: 8/4 €, free entry for those under 7 years. With the same entrance ticket also to the Terraced House

Contact information: Timmintie 20 b, 27500 Kauttua, vierailukeskus@eura.fi