Vierailukeskus aukeaa yleisölle lauantaina 8.4.2023

Vierailukeskus on kaikille kauttualaisille ja Kauttualla vieraileville tarkoitettu kohtaamispaikka. Vierailukeskuksessa oleva näyttely esittelee Kauttuan historiaa kylän syntymisestä nykypäivään saakka. Näyttelyn pääpainona on Ruukinpuiston teollinen historia, luonto ja yhteisö vuodesta 1689 nykyisyyteen.

Kauttua on ainutlaatuinen paikka Suomessa, sillä teollisuus on yhtäjaksoisesti toiminut yli 330 vuotta alueella. Euran kunnan keskustan kanssa Kauttua muodostaa tänäkin päivänä Suomen teollistuneimman kasvualueen. Teollisuuden ympärille muodostui pikkuhiljaa omavarainen yhteisö, josta teollisuuden omistajasuvut pitivät hyvää huolta. Vasta 1950-luvulla Kauttuan keskusta siirtyi Ruukinpuiston puolelta nykyiselle paikalleen Turuntien varrelle.

1900-luvun alussa teollisuuden tuotanto muuttui raudanvalmistuksesta paperiin ja juuri ennen toista maailmansotaa perustettiin alueelle myös paperinjalostustehdas. Teollisuuden laajenemisen myöstä Kauttua muuttui laajaksi teollisuusyhteisöksi, jossa yhtiö hoiti työntekijöille asunnot ja monet palvelut. Vierailukeskuksessa aluetta esitellään monipuolisesti tarinoiden, valokuvien ja videoiden kautta.

Vierailukeskuksessa on esillä muun muassa jalostustehtaan tuotteita eri aikakausilta. Kuva: Petra Nikula

Kauttuan teollinen historia on Suomen mittapuulla merkittävä, sillä ruukki ja paperitehtaat olivat 1900-loppupuolelle asti vain neljän suvun omistuksessa. Tehtaat olivat tärkeitä työllistäjiä koko Euran alueella. Nykyään omistajuus on hajautunut, ja alueelle on syntynyt lisää pienempiä teollisuutta tukevia yrityksiä.

Kauttualla on säilynyt ainutlaatuinen pienen kylän tunnelma ja siellä on edelleen vajaa 3000 vakituista asukasta. Kuten monella vanhalla paikkakunnalla, myös Kauttualla on useita yhteisölle merkityksellisiä henkilöitä ja sukuja, joita on tuotu näyttelyssä esille.

Opastetut kierrokset Vierailukeskuksessa:

Opastettuja kierroksia järjestävät Alasatakunnan oppaat ry. Tiedustelut: Kaisa Repo/Alasatakunnan Oppaat ry, puh. 050 377 5245. Opastusmaksu: 50 € (+ alv. 24 %). Ryhmäkoko enintään 25 hlö. Kielilisä +10 €.