Avoin varhaiskasvatus on tarkoitettu kotona hoidettaville lapsille ja heidän huoltajilleen. Toiminta toteutuu avoin päiväkoti Ompussa. Toimintaan osallistuminen ei poista oikeutta kotihoidontukeen.

 Avoin päiväkoti Ompussa järjestetään

  • varhaiskasvatusta eri-ikäisille lapsille sisältäen leikkiä ja ohjattua toimintaa huomioiden lapsen kokonaisvaltainen kasvu, kehitys, oppiminen ja hyvinvointi (kts. esite)
  • perhekerhotoimintaa, jossa huoltajilla on mahdollisuus keskusteluun niin muiden huoltajien kuin henkilöstön kanssa arjen ilojen ja haasteiden merkeissä. Lapsilla on tilaisuus leikkiä yhdessä muiden lasten kanssa. Ohjelma pyritään rakentamaan yhteistyössä perheiden kanssa mahdollisimman monipuoliseksi ja vaihtelevaksi (kts. esite)

Avoin päiväkoti Ompun toiminnassa korostuu hyvä ja positiivinen vuorovaikutus henkilökunnan ja lasten sekä huoltajien välillä. Vuosittain avoin päiväkoti Ompussa tehdään arviointikysely toiminnasta huoltajille. Palautteiden mukaan huoltajat arvostavat Ompun hyväksyvää ja positiivista ilmapiiriä. Huoltajat pitävät Ompun toiminta- ja leikkimahdollisuuksia monipuolisina ja ovat tyytyväisiä ohjatun toiminnan määrään. Huoltajat ovat kokeneet tulleensa kuulluiksi Ompun toimintaan liittyen.

Tervetuloa mukaan avoin päiväkoti Ompun toimintaan!

Omppu hakulomake

Päiväkoti Mintun pihalla on liukumäki.