Eurassa on kahdeksan perusopetuskoulua. Perusopetuksen alempien vuosiluokkien (1-6 luokat) opetusta antavia kouluja on kuusi. Lisäksi on yksi perusopetuksen ylempien vuosiluokkien (7-9 luokat) opetusta antava koulu ja yksi erityiskoulu (luokat 1-9).
Edellä mainittujen lisäksi Kirkonkylän koulun yhteydessä on erityisluokkia (erityisluokka 1 ja erityisluokka 2). Perusopetuskoulujen yhteydessä on pienopetusryhmä Kirkonkylän koulussa sekä Euran yhteiskoulussa.

Koulut