Euran kunnan alueella on yksi pieneläinhautausmaa, joka sijaitsee Rauma-Lauttakylä -tien varrelta, Euran keskustan suunnasta tultaessa vasemmalle, ennen Biolan Oy:tä, erkanevan tien varressa.

Alueelle voi haudata pienet lemmikkieläimet.
Eläimen hautaamisessa on huolehdittava, että hauta on riittävän syvä ja
peitettävä maa-aineksella riittävästi petoeläinten varalta. Lisäksi huolehdittava alueen siisteydestä. Kunta huolehtii alueen roska-astioiden tyhjennyksestä.

Lisätietoja: Ruokavirasto