Lehtevän ruukinraitin varrella sijaitsevat 1800-luvun alussa rakennetut vasaraseppien punaiset tuvat, sekä ruukin työntekijöiden asuinrakennukset: Tallinmäeltä päin lueteltuna Pitkä rivi, Grönroos, Fleming, Vanha rivi ja Uusi rivi. Rakennukset loivat Kauttuan työväenasunnoille esikuvan, jonka mukaan tiloja kartutettiin seuraavan vuosisadan alkuun asti. Grönroosin ja Flemingin lähes neliömäiset pohjaratkaisut jäivät poikkeuksiksi, ja Sepäntien tulevat rakennusten pituus määräytyi jatkossa tarpeen mukaan. Vertailtaessa Suomen muihin ruukkeihin, Sepäntien työväen asunnot olivat suhteellisen tilavia ja hyvin perustettuja. Rakennukset ovat edelleen asuinkäytössä.

Tien toisella puolella sijaitsee ruukiin 1870-luvulla rakennettu hiilisuuli ja alempana kosken partaalla saharakennus 1900-luvun alusta.