Nuorisopalvelut myöntää vuosittain kunnan alueella toimiville nuorisoyhdistyksille avustusta. Sitä voivat hakea mitkä tahansa Euran alueella toimintaa järjestävät rekisteröidyt nuorisoyhdistykset. Avustus on jaettu kahteen osaan: yleisavustukset jaetaan keväällä, kohdeavustukset loppuvuodesta.

Yleisavustuksista päätettäessä otetaan huomioon toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan ajankohtaisuus, avustuksen suunniteltu käyttötapa, muualta saatavissa oleva tuki sekä avustuksen saamisen tarve.

Kohdeavustuksia myönnetään ohjaajakoulutuksiin eli piiri-, liitto- ja järjestötasoiseen koulutustoimintaan osallistumiseen. Avustusta ei myönnetä matkakuluihin tai erilaisiin nuorten leirityksiin. Lisäksi kohdeavustukset myönnetään takautuvasti ja maksetaan kuitteja vastaan.