Nuorisopalvelut myöntää vuosittain kunnan alueella toimiville nuorisoyhdistyksille avustusta. Sitä voivat hakea mitkä tahansa Euran alueella toimintaa järjestävät rekisteröidyt nuorisoyhdistykset. Avustus on jaettu kahteen osaan: yleisavustukset jaetaan keväällä, kohdeavustukset loppuvuodesta.

Yleisavustuksista päätettäessä otetaan huomioon toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan ajankohtaisuus, avustuksen suunniteltu käyttötapa, muualta saatavissa oleva tuki sekä avustuksen saamisen tarve.

Kohdeavustuksia myönnetään ohjaajakoulutuksiin eli piiri-, liitto- ja järjestötasoiseen koulutustoimintaan osallistumiseen. Avustusta ei myönnetä matkakuluihin tai erilaisiin nuorten leirityksiin. Lisäksi kohdeavustukset myönnetään takautuvasti ja maksetaan kuitteja vastaan.

Kohdeavustusten hakuaika päättyy 3.11.2022 klo 15.00. Hakemukset ensisijaisesti osoitteeseen sivistyspalvelut@eura.fi tai postitse Euran virastotalolle, Satakunnankatu 12, 27510 Eura, kuoreen merkintä “kohdeavustus”. Myöhässä tai muulla tavoin toimitettuja hakemuksia ei huomioida.