Vanhan maantien varrella sijaitseva Korven kylä on hyvin säilynyt kyläkokonaisuus. Keskiaikaiseen asutukseen viittaa Sonkkilan tilan mailla oleva Killanhuhranmäki. Kylän tiiviissä keskustassa on useita kiinnostavia pää- ja talousrakennuksia.

Kylän itäpuolella avautuu alava Luhdanojan viljelysmaisema, joka jatkuu pohjoiseen maisemallisesti yhtenäisenä Lapin Kuolimaan kylään saakka. Korven kylä kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin osana Lapinjokilaakson kylä- ja viljelysmaisemaa.