Nuorisovaltuuston on aloittanut toimintansa Eurassa tammikuussa 2018, joten toiminta on vielä suhteellisen nuorta. Nuorisovaltuuston toiminnasta säädetään kuntalain 26 § ja sitä kautta nuorisovaltuusto on yksi kunnan lakisääteisistä vaikuttamistoimielimistä.

Nuorisovaltuuston toiminta on nuorten näköistä ja lähtee heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Se ajaa nuorten etuja kunnassa ja toimii nuorten vaikutuskanavana kunnallisessa päätöksenteossa. Se siis mahdollistaa nuorten äänen, tarpeiden ja toiveiden esiin tuomisen. Sen kautta tieto kulkee nuorilta kunnan viranhaltijoille sekä kunnanvaltuuston ja lautakuntien jäsenille. Tieto kulkee myös toisinpän, viranhaltijoita ja luottamismiehiltä nuorille.

Euran nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistys-, perusturva- ja teknisessä lautakunnassa. Lisäksi nuorisovaltuustolla on viisi valtuustokummia.

Nuorisovaltuustoon kuuluu Eurassa yhdeksän 13-25-vuotiasta jäsentä. Nuorisovaltuusto toimii osallisuuspalveluiden alaisuudessa ja sen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta ja valitaan vaalein. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten asiantuntijaryhmä.

Euran nuorisovaltuusto järjestää euralaisille nuorille vaikuttamistapahtuman viikolla 44. Nuori, voit antaa risuja, ruusuja tai palautetta, jotka toimitetaan viranhaltijoille vastattavaksi. Tarkemmat tiedot nuorisovaltuuston Instagramissa.

Nuorisovaltuusto toimintakaudella 1.1.2022-31.12.2023

Junnila Jimi, puheenjohtaja
Eemeli Komulainen, varapuheenjohtaja
Olavi Toivonen, sihteeri
Karoliina Järvinen, viestintävastaava
Ilmari Komulainen
Jutta Jaatinen
Iina Lindholm
Kata Sakari
Salli Nummelin
Miira Sakari

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat