Nuorisovaltuuston on aloittanut toimintansa Eurassa tammikuussa 2018, joten toiminta on vielä suhteellisen nuorta. Nuorisovaltuuston toiminnasta säädetään kuntalain 26 § ja sitä kautta nuorisovaltuusto on yksi kunnan lakisääteisistä vaikuttamistoimielimistä.

Nuorisovaltuuston toiminta on nuorten näköistä ja lähtee heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Se ajaa nuorten etuja kunnassa ja toimii nuorten vaikutuskanavana kunnallisessa päätöksenteossa. Se siis mahdollistaa nuorten äänen, tarpeiden ja toiveiden esiin tuomisen. Sen kautta tieto kulkee nuorilta kunnan viranhaltijoille sekä kunnanvaltuuston ja lautakuntien jäsenille. Tieto kulkee myös toisinpän, viranhaltijoita ja luottamismiehiltä nuorille.

Euran nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistys-, perusturva- ja teknisessä lautakunnassa.

Nuorisovaltuustoon kuuluu Eurassa yhdeksän 13-25-vuotiasta jäsentä. Nuorisovaltuusto toimii osallisuuspalveluiden alaisuudessa ja sen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta ja valitaan vaalein. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten asiantuntijaryhmä.

Nuorisovaltuusto toimintakaudella 1.1.2020-31.12.2021

Junnila Jimi, puheenjohtaja
Helin Lauri, varapuheenjohtaja
Komulainen Eemeli, sihteeri
Lainio Nenna -Emilia, tiedotusvastaava
Granlund Kasper, tiedotusvastaava
Jaatinen Jutta
Junnila Ellen
Meriläinen Viljami
Suominen Eetu