Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa Eurassa tammikuussa 2018. Nuorisovaltuuston toiminnasta säädetään kuntalain 26 § ja sitä kautta nuorisovaltuusto on yksi kunnan lakisääteisistä vaikuttamistoimielimistä.

Nuorisovaltuuston toiminta on nuorten näköistä ja lähtee heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Se ajaa nuorten etuja kunnassa ja toimii nuorten vaikutuskanavana kunnallisessa päätöksenteossa. Se siis mahdollistaa nuorten äänen, tarpeiden ja toiveiden esiin tuomisen. Sen kautta tieto kulkee nuorilta kunnan viranhaltijoille sekä kunnanvaltuuston ja lautakuntien jäsenille. Tieto kulkee myös toisinpäin, viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä nuorille.

Euran nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistys- ja teknisessä lautakunnassa. Lisäksi nuorisovaltuustolla on viisi valtuustokummia.

Nuorisovaltuustoon kuuluu Eurassa yhdeksän 13-25-vuotiasta jäsentä. Nuorisovaltuusto toimii osallisuuspalveluiden alaisuudessa ja sen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta ja se valitaan vaalein. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten asiantuntijaryhmä.

Nuorisovaltuusto toimintakaudella 1.1.2024-31.12.2025

  • Iina Lindholm
  • Taiga Ergin
  • Salli Nummelin
  • Eemeli Komulainen
  • Jenny Pertola
  • Kamilla Kivelä
  • Julia Aro
  • Helka Nummelin
  • Lumia Lehtonen

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat