Liikuntapalveluiden tehtävänä on järjestää liikuntatoimintaa ja -tapahtumia sekä luoda edellytyksiä Eurassa harjoitettavalle liikuntatoiminnalle. Liikuntapalvelut pyrkii edistämään liikuntaa järjestävien tahojen toimintaa.

Liikuntapalveluiden tehtäviä:

  • kunnan liikuntapaikkojen ja -tilojen vuorojen organisointia
  • liikuntatoiminnan järjestäminen suoraan ja yhteistyötahojen kanssa
  • liikuntaa järjestävien yhdistysten avustushakemusten käsittely
  • liikuntahankkeiden yhteistyötaho kunnassa
  • info Eurassa järjestettävästä liikuntatoiminnasta

Eurassa liikuntapalveluiden päätöksenteosta vastaa Euran sivistyslautakunta.