Euran kunnanhallitus jakaa vuosittain kohdeavustuksia kulttuurityötä harjoittaville yhteisöille ja yhdistyksille sekä harkintansa mukaan yksittäisille taiteenharjoittajille. Avustukset maksetaan hakemusten perusteella ja kuitteja vastaan.

Kulttuurityötä tekevien yhteisöjen ja yhdistysten kohdeavustukset julistetaan haettaviksi keväällä yhdessä muiden avustusten kanssa.

Samassa yhteydessä jaetaan avustuksia yksittäisille taiteenharjoittajille. Yksittäisten taiteenharjoittajien avustuksiin kohdistettavan määrärahan suuruus päätetään avustusten jaon yhteydessä.

Kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten, yhteisöjen ja yksittäisten taiteenharjoittajien kohdeavustuksien hakuaika on 31.3.2022 kello 15:00 asti. Hakulomakkeet.

Avustushakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@eura.fi tai postitse Euran kunnanvirastolle osoitteeseen Euran kunta, Sorkkistentie 10, 27510 Eura, kuoreen merkintä ”Avustushakemus”. Myöhässä tai muulla tavalla toimitettuja hakemuksia ei huomioida.