Euran kunnanhallitus jakaa vuosittain kohdeavustuksia kulttuurityötä harjoittaville yhteisöille ja yhdistyksille sekä harkintansa mukaan yksittäisille taiteenharjoittajille. Avustukset maksetaan hakemusten perusteella ja kuitteja vastaan.

Kulttuurityötä tekevien yhteisöjen ja yhdistysten kohdeavustukset julistetaan haettaviksi keväällä yhdessä muiden avustusten kanssa.

Samassa yhteydessä jaetaan avustuksia yksittäisille taiteenharjoittajille. Yksittäisten taiteenharjoittajien avustuksiin kohdistettavan määrärahan suuruus päätetään avustusten jaon yhteydessä.

Kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten, yhteisöjen ja yksittäisten taiteenharjoittajien kohdeavustuksien hakuaika ilmoitetaan vuoden 2021 alussa.

Hakemukset osoitteella: Euran kunta, kunnanhallitus, kirjaamo, PL 22, 27511 Eura tai kirjaamo@eura.fi, kuoreen merkintä ”Kulttuuripalvelut”.