Jokaisessa euralaisessa peruskoulussa toimii oppilaskunta ja lukiossa toimii opiskelijakunta. Siihen kuuluvat kaikki koulun oppilaat/opiskelijat.

Oppilaskunnan hallitus edustaa oppilaskuntaa koulussa ja ajaa oppilaiden etuja ja viihtyvyyttä lisääviä asioita. Hallituksen jäsenet valitaan oppilas-/opiskelijakunnan vaaleilla jokaisen syyslukukauden alussa. Oppilas-/ opiskelijakunnan hallitukselle on aina nimetty ohjaava opettaja.

Mikäli sinulle tulee mieleen jotain koulun viihtyvyyteen tai oppilaiden etuihin liittyviä asioita, ota rohkeasti yhteyttä oman koulusi oppilaskunnan hallitukseen tai ohjaavaan opettajaan.