TYÖ- JA LOMA-AJAT ESIOPETUKSESSA, PERUSKOULUISSA JA LUKIOSSA

Euran kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää kouluissa noudatettavista työ- ja loma-ajoista. Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukiolaissa ja -asetuksessa ei ole säädöstä lukuvuoden työpäivistä.