Työllisyyspalvelut

Kuntien lakisääteinen työllistämisvastuu on rajattu. Vapaaehtoinen toiminta työllisyysasioissa on kuitenkin hyvin laajaa ja monipuolista. Kuntien peruspalvelut omalta osaltaan edistävät kuntalaisten työllistymisedellytyksiä.  Kuntien rahoitus ja osallistuminen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyysprojekteihin, työpajatoimintaan ja vajaakuntoisten työllistämispalveluihin ym. on laajentunut viime vuosina.

Euran kunnan työllisyyspalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille työllistymistä edistäviä palveluita, kehittää työllistymisprosesseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja opastaa kuntalaisia työllistymiseen, koulutukseen ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Palveluiden tavoitteena on muun muassa työttömien kuntalaisten työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen, paikallisten yritysten ja yhdistysten ohjaus ja neuvonta työllistämiseen liittyvissä asioissa sekä työllisyydenhoidon kehittäminen yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa.  Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat te-palvelut, yritykset, yhdistykset, hyvinvointialue, Satakunnan TYP-toiminta, lähialueiden kunnat, ELY-keskus ja KEHA-keskus.

Työllisyydenhoito kohdistuu erityisesti pitkään työttömänä olleisiin ja nuoriin työttömiin (nuorisotakuu) ja sen avulla pyritään löytämään työttömille kuntalaisille polkuja avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen ja asiakkaiden elämänlaadun parantuminen.
TYP-toiminnassa (=monialaista tukea tarvitsevat asiakkaat) työllisyyspalvelut tekee yhteistyötä TE-palvelujen, Kelan, koulutuksenjärjestäjien ja hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Työllisyyspalvelut vastaavat kunnan palkkatuki- ja velvoitetyöllistämisestä, nuorten työpajatoiminnasta, nuorten kesätöiden koordinoinnista, kesätyötuesta yhdistyksille ja kuntouttavasta työtoiminnasta kunnan omissa yksiköissä. Maahanmuuttoon liittyvä koordinointi ja yhteistyö paikallisesti sekä maakunnallisesti on myös tärkeässä roolissa.
Työllisyyspalvelut on osa hallinto- ja vetovoimapalveluita.
Yhteistyöelimenä toimii työllisyystyöryhmä, joka arvioi kunnan ja maakunnan tilannetta työllisyyden osalta kuukausittain.

Työllisyyskoordinaattori
Rami Heino
Sorkkistentie 10 27510 Eura
044 422 4023
rami.heino@eura.fi

Hyödyllisiä linkkejä työnhakuun:

https://tyomarkkinatori.fi/
https://www.kuntarekry.fi/
https://www.valtiolle.fi/
https://www.jobly.fi/
https://rekrytointi.com/
https://tyopaikat.oikotie.fi/