Edustuksellista demokratiaa täydentämään on erityisesti 1990-luvulta lähtien kehitetty suoran osallistumisen käytäntöjä, joiden kautta kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Osallistua ja vaikuttaa voi mm.

  • tekemällä vapaamuotoisen aloitteen ja toimittamalla tämän esimerkiksi kunnan kirjaamoon
  • äänestämällä vaaleissa
  • seuraamalla päätöksentekoa julkaistuista esityslistoista ja pöytäkirjoista
  • antamalla suoraa palautetta vastuuhenkilöille

Rakentava palaute ja avoin keskustelu on tehokas väylä parantaa asioita kunnassa.