Kaavoituskatsaus 2024
– kaavoituskatsauksen karttaliite
– Satakunta-strategian tiivistelmä

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Mannilan osayleiskaava
Tiedote selvityksistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kutsu yleisötilaisuuteen ja tavoitetyöpajaan 22.5.2024

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
hyväksytty kvalt 12.2.2024
kaavakartta
kaavaselostus
seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kartta ja määräykset
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin
lausunnot kaavaehdotuksesta
vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin
lausunnot 2. kaavaehdotuksesta
vastine 2. ehdotusvaiheen lausuntoihin

Euran kiperin asemakaava ja Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
seurantalomake