Kaavoituskatsaus 2023
– kaavoituskatsauksen karttaliite
– Satakunta-strategian tiivistelmä

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
kaavakartta
kaavaselostus
seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kartta ja määräykset
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin
lausunnot kaavaehdotuksesta
vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin