Kavoituskatsaus 2020
kaavoituskatsauksen karttaliite

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Euran keskustaajaman asemakaava ja asemakaavan muutos
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitema
kaavaselostus

Honkilahden osayleiskaava
tiedote rakennusinventoinnista kiinteistöjen omistajille
tiedote selvitysten maastotöistä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hinnerjoen osayleiskaava
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
luontoselvitys
arkeologinen inventointi
liikenneselvitys

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavn muutos (Myllyojantien alue)
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos (Ranta-Paavola)
kartta
kaavakartta länsirannan RAKM II 2 luonnos
kaavaselostus
asemakaavan seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
luontoselvitys

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin