Kavoituskatsaus 2022
kaavoituskatsauksen karttaliite

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Sieravuoren ranta-asemakaavan 2 muutos
kaavakartta
kaavaselostus
seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
– kaavakartta ja määräykset

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos 2 ja laajennus
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta ja määräykset
seurantalomake

Neitsytmäen korttelin 657 asemakaavan muutos (ehdotusaineisto 9.-24.11.2022)
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja seurantalomake
seurantalomake
kaavakartta ja määräykset
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine lausuntoihin

Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos
kaavakartta

Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos / Ehdotuksena nähtävänä 9.6.-11.7.2022
kaavakartta kaavamerkinnät ja -määräykset
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
kaavaehdotus
seurantalomake
rakennusselvitys
vastineyhteenveto
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
arkeologinen inventointi

Hinnerjoen osayleiskaava ehdotuksena nähtävillä 28.6.-29.7.2022
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
luontoselvitys
arkeologinen inventointi
liikenneselvitys
kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys
palauteraportti

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin