Kavoituskatsaus 2022
kaavoituskatsauksen karttaliite

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Sieravuoren ranta-asemakaavan 2 muutos
Nähtävillä 16.2.-20.3.2023
kaavakartta
kaavaselostus
seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta ja määräykset
luontoarvojen perusselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine lausuntoihin

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos 2 ja laajennus
Ehdotuksena nähtävillä 16.2.-20.3.2023
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta ja määräykset
seurantalomake
luontoselvitys
suunnittelualueen rakennuskanta
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen

Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos / Hyväksytty kvalt 6.3.2023
kaavakartta kaavamerkinnät ja -määräykset
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
kaavakartta
seurantalomake
rakennusselvitys
vastineyhteenveto, luonnosvaihe
ehdotusvaiheen vastineyhteenveto
viranomaisneuvottelun muistio, luonnosvaihe
ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
arkeologinen inventointi
2. ehdotusvaiheen vastineyhteenveto

Hinnerjoen osayleiskaava / Hyväksytty kvalt 6.3.2023
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
luontoselvitys
arkeologinen inventointi
liikenneselvitys
kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys
palauteraportti

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos 3
(Hyväksytty khall 27.2.2023)
kaavaselostus
seurantalomake
kaavakartta ja määräykset
kaavakartta