Kavoituskatsaus 2021
kaavoituskatsauksen karttaliite

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos
kaavakartta
kaavaselostus
asemakaavan seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavamerkinnät ja määräykset

Kirkonseudun asemakaavan muutos, osa korttelia 334 (hyväksytty khall 22.11.2021)
kaavakartta kaavamerkinnät ja -määräykset
vastineyhteenveto
kaavaselostus

Mestilän Vähäjärven ranta-asemakaavan muutos (luonnos)
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
seurantalomake

Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos (luonnos)
kaavakartta kaavamerkinnät ja -määräykset
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
kaavaluonnos
seurantalomake
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
arkeologinen inventointi

Euran keskustaajaman asemakaava ja asemakaavan muutos
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitema
kaavaselostus
seurantalomake
vastineet

Honkilahden osayleiskaava
Uudelleen ehdotuksena nähtävillä 10.12.2021-10.1.2022
kaavakartta
kaavaselostus
maisemaselvitys
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset
lähtötietoraportti
viranomaiskokouksen muistio
luontoselvitys
arkeologinen selvitys
inventointiraportti

Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet

Hinnerjoen osayleiskaava
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
luontoselvitys
arkeologinen inventointi
liikenneselvitys

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin