Kavoituskatsaus 2021
kaavoituskatsauksen karttaliite

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Euran keskustaajaman asemakaava ja asemakaavan muutos
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitema
kaavaselostus
seurantalomake
vastineet

Honkilahden osayleiskaava
kaavakartta
kaavaselostus
maisemaselvitys
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
lähtötietoraportti
viranomaiskokouksen muistio
luontoselvitys
arkeologinen selvitys
inventointiraportti

Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet

Hinnerjoen osayleiskaava
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
luontoselvitys
arkeologinen inventointi
liikenneselvitys

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos (Ranta-Paavola)
kaavakartta
kaavaselostus
seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta ja määräykset
Luontoselvitys
lausunnot ja mielipiteet
vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin
lausunnot kaavaehdotuksesta
vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin