Kavoituskatsaus 2022
kaavoituskatsauksen karttaliite

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Neistystmäen asemakaavan muutos, Kortteli 657 / luonnoksena nähtävillä 28.6.-29.7.2022
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavan seurantalomake
kaavakartta ja määräykset

Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos (ehdotuksena nähtävillä 24.3.-25.4.)
kaavakartta
kaavaselostus
asemakaavan seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavamerkinnät ja määräykset
vastineyhteenveto

Mestilän Vähäjärven ranta-asemakaavan muutos (Hyväksytty khall 20.6.2022 § 220)
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
seurantalomake
kaavakartta / määräykset
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin

Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos / Ehdotuksena nähtävänä 9.6.-11.7.2022
kaavakartta kaavamerkinnät ja -määräykset
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
kaavaehdotus
seurantalomake
rakennusselvitys
vastineyhteenveto
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
arkeologinen inventointi

Honkilahden osayleiskaava (hyväksytty valt. 13.6.2022 § 26)

kaavakartta
kaavaselostus
maisemaselvitys
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset
lähtötietoraportti
viranomaiskokouksen muistio
luontoselvitys
arkeologinen selvitys
inventointiraportti

Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet

Hinnerjoen osayleiskaava ehdotuksena nähtävillä 28.6.-29.7.2022
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
luontoselvitys
arkeologinen inventointi
liikenneselvitys
kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys
palauteraportti

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin