Kaavoituskatsaus 2023
– kaavoituskatsauksen karttaliite
– Satakunta-strategian tiivistelmä

Kavoituskatsaus 2022
kaavoituskatsauksen karttaliite

Asemakaavayhdistelmä

Euran keskustan osayleiskaava ja kaavamääräykset

Sieravuoren ranta-asemakaavan 2 muutos
Hyväksytty khall 22.5.2023
kaavakartta
kaavaselostus
seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta ja määräykset
luontoarvojen perusselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine lausuntoihin
lausunnot kaavaehdotuksesta
vastine kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos 2 ja laajennus
Hyväksytty khall 22.5.2023
kaavakartta
kaavaselostus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta ja määräykset
seurantalomake
luontoselvitys
suunnittelualueen rakennuskanta
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen
lausunnot kaavaehdotuksesta
vastine kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)
. osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavakartta
kartta ja määräykset
kaavaselostus
seurantalomake
esiselvitys rakennusoikeudesta
viranomaisneuvottelun muistio
luontoselvitys
lausunnot kaavaluonnoksesta
vastine luonnosvaiheen lausuntoihin