Kauttuan paperi- ja jalostustehtaiden työntekijöiden lapsille tarkoitettu lastentalo, joka rakennettin vuosina 1945-1947. Sotien jälkeen naiset astuivat joukolla työelämään tehtaille kolmivuorotyöhön, jolloin lapsille tarvittiin päiväkoti. Äitiysloma oli 1940-luvulla 3kk, joten talossa oli myös lastenseimi.

Rakennus on Aallon arkkitehtitoimiston luonnostelema, mutta toteutettu rakennus on Olav Hammarströmin käsialaa. Rakennus edustaa korkeatasoista suunnittelua ja rakentamisajan sivistys- ja sosiaalihistoriallista kehitystä. Siksi se on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Talo on viimeiseksi toiminut nuorisotalona, mutta nykyisin se on tyhjillään.