Puisto on nimetty luovutetun Karjalan alueella sijainneen Räisälän pitäjän mukaan. Monet Räisälän asukkaat ovat sodan jälkeen asettuneet asumaan Euraan ja lähikuntiin. Puisto nimettiin Räisälän puistoksi Euran kunnanhallituksen päätöksellä 13. helmikuuta 2017 Räisäläisten säätiön esityksestä.

Räisälä oli Karjalan kannaksen vanhimpia keskuspaikkoja, ja alue on Euran tavoin tunnettu mielenkiintoisista esihistoriallisista löydöistä. Kunnan pinta-ala ilman vesistöjä oli 403 km², viljellyn maan 10 000 hehtaaria ja metsän 26 000 hehtaaria. Asukkaita oli ennen sotia runsaat 8 000. Pitäjässä oli kyliä 38, kansakouluja 14 ja kansanopisto.

Räisälä oli kuuluisa luonnonkauneudestaan. Vuoksi, Räisälän helmi, halkaisi pitäjän etelästä pohjoiseen. Vuoksen vaikutus oli merkittävä paitsi asutuksen sijoittumisen myös maatalouden kehittymisen kannalta. Räisälä oli maineikas hevospitäjä, se oli tunnettu raviurheilustaan.

Räisäläiset sijoitettiin sodan jälkeen vuoden 1945 maanhankintalain sijoitussuunnitelman mukaan Satakunnan eteläosaan ja Varsinais-Suomen pohjoisosaan. Räisäläisten sijoituskunnat olivat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkilahti, Kiukainen, Lappi ja Säkylä. Nykyisen Euran kunnan alueelle räisäläisiä tuli liki 1 200. Kunnan toimisto siirrettiin Jalasjärveltä Euraan toukokuun alussa vuonna 1945.

Kuvataiteilija Reijo Paavilaisen(s.1946) veistos Kihlaus on vuodelta 1990 ja suunniteltiin tuolloin valtion virastotaloksi valmistuneen rakennuksen pihalle. Paavilainen on suunnitellut kokonaisuuden juuri tähän paikkaan ja se yhdistyykin selvästi arkkitehti Matti Asmalan suunnitteleman talon muotokieleen. Materiaaleina on käytetty graniittia ja virastotalosta tuttua vaaleaa tiiltä. Myös sisällöllisesti teoksella on yhteys virastotaloon. Yleistäen voidaan sanoa, että talo on täynnä yhteiskunnan toimivuudelle välttämätöntä hallintoa. Aluksi siellä toimi valtionhallinnon eri palvelupisteitä, nyt kunnan sivistyspalvelut. Tähän seikkaan euralaissyntyinen, nykyisin Pyhärannassa asuva kuvanveistäjä haluaa viitata myös teoksensa nimellä: avioliittoa edeltävä kihlaus on sopimus sitoumuksesta. Virastotalossa toimivien tahojen kanssa ihminen on tahtomattaankin eräällä tapaa naimisissa: yhteiskunnan jäseninä meidän on esimerkiksi tehtävä työtä, käyttäydyttävä lain mukaan ja huolehdittava sosiaaliturvasta.