Vanhalta Mannilan maantieltä poikkeavan Hautakorven metsätien varressa on komea jääkauden mukanaan myllertämä kivenjärkäle, joka tunnetaan “spitalkiven” nimellä.

Spitaaliin eli  lepraan sairastuneiden vaeltajien arvellaan levähtäneen kiven luona matkallaan Seilin sairaalaan.

Perimätieto kertoo, että Seilin saarella sijaineeseen spitaalisairaalaan kulkeneet tartunnan saaneet olivat lähtöisin Pohjanmaalta. Levähdettyään kiven kyljessä he olivat jatkaneet vaellustaan Auvaisten kylän kautta kohti rannikkoa.Tartuntavaaran takia sairastuneiden piti kulkea eristetylle saarelle ja mukana piti olla laudat ruumisarkkua varten.

Seilin sairaala suljettiin vuonna 1785, joten kiveen liittyvät muistot ja tarinat ovat peräisin sitä edeltäneeltä ajalta.