Esityslistat ja pöytäkirjat 31.12.2021 asti
Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2022 alkaen

Viranhaltijapäätökset 31.12.2021 asti
Viranhaltijapäätökset 1.1.2022 alkaen

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Forssan kaupungin jätelautakunnan esityslistat ja  pöytäkirjat

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten kokouskutsut/ esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua. Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjanotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@eura.fi.  

Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten, kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kotisivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat pidetään julkaisussa kaksi vuotta taaksepäin.