Tilapalveluiden tehtävänä on vastata kunnan toimitilakiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta. Tilapalveluiden esimiehenä toimii ralkennusmestari ja henkilöstöön kuuluvat hänen lisäkseen 7 kiinteistönhoitajaa ja 7 ammattihenkilöä.

Tilapalveluiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Vajaakäyttöisien kiinteistöjen määrää pyritään vähentämään vuosittain mm. myymällä ja omistusjärjestelyin sekä purkamalla huonokuntoisia rakennuksia.

Tilapalvelut vastaa lisäksi kunnan omistamissa kiinteistöissä tehtävistä rakennuttamis-, rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä. Oleellinen osa tilapalveluiden toimintaa on talonrakennusinvestointien toteuttaminen, rakennuttaminen ja valvonta. Toimintayksikölle sisältyvät myös kunnan varastotoiminnot jayksikön henkilöstö huolehtii myös mm. vammaispalvelulain nojalla toteutettavista asunnonmuutostöistä. Tilapalvelut toteuttaa pienet korjaus- ja rakentamistyöt omana työnä. Suuremmat kohteet toteutetaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden toimesta.

Kiinteistönhoitajien vastuukiinteistölista