Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta suorittaa tietty rahamäärä palvelujen tuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palveluntuottajalle aiheutuu asiakkaalle tuotetusta palvelusta.

Palveluseteli voidaan myöntää Euran kunnan asukkaalle, joka muutoinkin olisi oikeutettu lakisääteiseen varhaiskasvatuspalveluun Euran kunnan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Kunta voi päättää harkintansa mukaan sopivasta tavasta järjestää asiakkaan palvelua. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelijärjestelmään on laadittu sääntökirja, joka toimii menettelytapaohjeena.

Palveluseteliä voidaan hakea alla olevan linkin kautta kunnalta

Linkki eAsiointiin

Ennen palvelusetelihakemuksen täyttämistä asiakas on sopinut yksityisen palveluntuottajan kanssa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Palvelusetelin saanut huoltaja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta.

Palvelusetelin muutos- ja irtisanomislomake