Sivuja päivitetään

Kuntien mahdollista järjestää osa varhaiskasvatustoiminnastaan yksityisten toimijoiden kautta. Euran kunnassa on yksi yksityinen päiväkoti ja kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Toimijoiden yhteystiedot löydät oikealla olevasta sivupalkista.

Euran kunnassa on mahdollista saa yksityiseen varhaiskasvatukseen palveluseteli. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta suorittaa tietty rahamäärä palvelujen tuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palveluntuottajalle aiheutuu asiakkaalle tuotetusta palvelusta.

Palveluseteli voidaan myöntää Euran kunnan asukkaalle, joka muutoinkin olisi oikeutettu lakisääteiseen varhaiskasvatuspalveluun Euran kunnan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Kunta voi päättää harkintansa mukaan sopivasta tavasta järjestää asiakkaan palvelua. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelijärjestelmään on laadittu sääntökirja, joka toimii menettelytapaohjeena.

Palveluseteliä voidaan hakea alla olevan linkin kautta kunnalta

Linkki eAsiointiin

Ennen palvelusetelihakemuksen täyttämistä asiakas on sopinut yksityisen palveluntuottajan kanssa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Palvelusetelin saanut huoltaja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta.

Palvelusetelin muutos- ja irtisanomislomake