Kuntien mahdollista järjestää osa varhaiskasvatustoiminnastaan yksityisten toimijoiden kautta. Euran kunnassa on yksi yksityinen päiväkoti ja yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Toimijoiden yhteystiedot löydät oikealla olevasta sivupalkista.

Euran kunnassa on mahdollista saada yksityiseen varhaiskasvatukseen palveluseteli. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta suorittaa tietty rahamäärä palvelujen tuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palveluntuottajalle aiheutuu asiakkaalle tuotetusta palvelusta.

Palveluseteli voidaan myöntää Euran kunnan asukkaalle, joka muutoinkin olisi oikeutettu lakisääteiseen varhaiskasvatuspalveluun Euran kunnan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Kunta voi päättää harkintansa mukaan sopivasta tavasta järjestää asiakkaan palvelua. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelijärjestelmään on laadittu sääntökirja, joka toimii menettelytapaohjeena.

Palveluseteliä voidaan hakea alla olevan “Linkki eAsiointiin” kautta.

Linkki eAsiointiin

Hoitosopimus- tai muutoslomakkeen kautta voit ilmoittaa palveluntuottajan kanssa sopimastasi tuntimäärästä

Hoitosopimuslomake

Tuloselvitys on toimitettava palvelusetelin arvon myöntämiseksi ja arvon laskemiseksi

Tuloselvitys lomake

Muutoslomakkeella pysty ilmoittamaan mahdollisista muutoksista

Palvelusetelin muutos- ja irtisanomislomake

Lue lisää palvelusetelistä sivulta: PALVELUSETELI