Vesimittarien lukemat 9/2022

Vesimittarit pyydetään lukemaan 30.9.2022 mennessä. Lukeman ilmoittaminen onnistuu parhaiten KulutusWeb:n kautta. Kirjautumista varten tarvitset vain kulutuspisteen- ja mittarinumeron. Ne tiedot löytyvät laskulta tai vesimittarilukeman ilmoituskortista.

Lukemailmoituksen lisäksi KulutusWebistä saat tietoa kiinteistön vedenkulutushistoriasta sekä voit seurata ja ilmoittaa vesimittarin lukeman useammin kuin kerran vuodessa. Tällöin myös laskutuksesi perustuu reaaliaikaiseen kulutukseesi.

Lukematietoja ei oteta vastaan puhelimitse. Jos KulutusWeb:n käyttö ei onnistu, voit palauttaa vesimittarilukeman paperisella ilmoituskortilla 10.10.2022 mennessä.

Mikäli vesimittarilukemaa ei saada määräaikaan mennessä, mittari käydään lukemassa vesilaitoksen toimesta ja käynnistä veloitetaan hinnaston mukainen maksu seuraavan laskun yhteydessä.

Muut asiat

Syksyllä 2019 voimaan tullut jätevesiasetus velvoittaa kiinteistöjä hoitamaan viemäröinnin pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä jätevesien käsittelyvaatimusten mukaisiksi. Vesihuollossa on reagoitu kiinteistöjen tarpeisiin ja käynnistetty viemäriverkoston laajennussuunnitteluja ja toteutuksia. Verkostolaajennuksia tehtiin vuonna 2020 Honkilahdella ja Harjunummen pohjavesialueella.
Viemäriverkoston saneerauksia tehtiin useisiin kohteisiin vuonna 2020. Merkittävimpinä betoniviemäreiden saneeraukset Eurajoen läheisyydessä Sorkkisissa ja Kauttuan keskustan alueilla. Koko kunnallistekniikan saneerausta tehtiin Luistarissa Keskimutkantiellä, jonne rakennettiin erillinen hulevesiverkosto. Saneerauksien tavoitteena on vähentää vuotovesien määrää jätevesiverkostoon ja lisätä viemärien toimintavarmuutta. Vesijohtoverkoston osalta saneerattiin Nohkolassa vanhaa valurautaista runkolinjaa, joka uusittiin muovijohdoksi loppu kesästä 2020.

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston tehdyt – ja suunnitteilla olevat laajennukset sekä muuta infoa asiasta alla olevasta linkistä:

tiedotustilaisuus-viemarilaajennukset-01102019.pptx

Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan eri vesihuoltolaitosten tunnuslukuja mukaan lukien Euran kunnan vesihuoltolaitos

https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/

Vesihuoltolaitoksen pohjavesien suojelusuunnitelman päivitystyö on aloitettu. Linkistä lisää tietoa.