Käyttömaksut 1.4.2024 alkaen:

 euroa / m³ / alv 0 %euroa / m³ / alv 24 %
Vesi1,531,90
Suurkuluttajien vesi1,301,61
Jätevesi2,643,27

Vältä vesivahinko suojaamalla vesimittari ja putket pakkaselta

Huolehdi, ettei kylmä pääse ikkunoista, tuuletusventtiileistä yms. jäädyttämään vesimittaria ja putkistoa.

Voit lisätä vesimittarin lämmöneristystä peittämällä sen, vaikka vanhalla matolla.

Kovilla pakkasilla pieni veden juoksutus pitää putken sulana.

Lumi on hyvä pakkaseriste, joten pyri välttämään kulureitin auraaminen juuri putkilinjan päältä.

Mikäli kiinteistö on talven ajan kylmillään, sulje vesijohto ja viemäri sekä tyhjennä kaikki vesikalusteet putkineen. Muutoin jätä kiinteistöön riittävä peruslämpö.

Sulanapitokaapelia suositellaan asennettavaksi ja pidettäväksi päällä esim. vapaa-ajankohteisiin, joista ollaan poissa pidempiä aikoja. Pidempien poissaolojen ajaksi vesiventtiili on järkevää sulkea.

Jos vesimittari tai putki on jäässä, katkaise vedentulo venttiilistä ja ota yhteys vesihuoltolaitoksen päivystysnumeroon 044 422 4978


Vesimittarien lukemat 9/2023

Vesimittarit pyydetään lukemaan 30.9.2023 mennessä.
Lukema pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti KulutusWeb:n kautta.
Kirjautumista varten tarvitset vain kulutuspisteen- ja mittarinumeron. Ne tiedot löytyvät laskulta tai vesimittarilukeman ilmoituskortista.

Lukemailmoituksen lisäksi KulutusWebistä saat tietoa kiinteistön vedenkulutushistoriasta sekä voit seurata ja ilmoittaa vesimittarin lukeman useammin kuin kerran vuodessa. Tällöin myös laskutuksesi perustuu reaaliaikaiseen kulutukseesi.

Jos KulutusWeb:n käyttö ei onnistu, voit palauttaa vesimittarilukeman paperisella ilmoituskortilla 9.10.2023 mennessä.

Mikäli vesimittarilukemaa ei saada määräaikaan mennessä, mittari käydään lukemassa vesilaitoksen toimesta. Käynnistä veloitetaan 38,50 € +alv 24%, joka laskutetaan seuraavan laskun yhteydessä.

Lukematietoja ei oteta vastaan puhelimitse.


Muut asiat

Syksyllä 2019 voimaan tullut jätevesiasetus velvoittaa kiinteistöjä hoitamaan viemäröinnin pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä jätevesien käsittelyvaatimusten mukaisiksi. Vesihuollossa on reagoitu kiinteistöjen tarpeisiin ja käynnistetty viemäriverkoston laajennussuunnitteluja ja toteutuksia. Verkostolaajennuksia tehtiin vuonna 2020 Honkilahdella ja Harjunummen pohjavesialueella.
Viemäriverkoston saneerauksia tehtiin useisiin kohteisiin vuonna 2020. Merkittävimpinä betoniviemäreiden saneeraukset Eurajoen läheisyydessä Sorkkisissa ja Kauttuan keskustan alueilla. Koko kunnallistekniikan saneerausta tehtiin Luistarissa Keskimutkantiellä, jonne rakennettiin erillinen hulevesiverkosto. Saneerauksien tavoitteena on vähentää vuotovesien määrää jätevesiverkostoon ja lisätä viemärien toimintavarmuutta. Vesijohtoverkoston osalta saneerattiin Nohkolassa vanhaa valurautaista runkolinjaa, joka uusittiin muovijohdoksi loppu kesästä 2020.

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston tehdyt – ja suunnitteilla olevat laajennukset sekä muuta infoa asiasta alla olevasta linkistä:

tiedotustilaisuus-viemarilaajennukset-01102019.pptx

Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan eri vesihuoltolaitosten tunnuslukuja mukaan lukien Euran kunnan vesihuoltolaitos

https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/

Vesihuoltolaitoksen pohjavesien suojelusuunnitelman päivitystyö on aloitettu. Linkistä lisää tietoa.