Syksyllä 2019 voimaan tullut jätevesiasetus velvoittaa kiinteistöjä hoitamaan viemäröinnin pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä jätevesien käsittelyvaatimusten mukaisiksi. Vesihuollossa on reagoitu kiinteistöjen tarpeisiin ja käynnistetty viemäriverkoston laajennussuunnitteluja ja toteutuksia. Verkostolaajennuksia tehtiin vuonna 2020 Honkilahdella ja Harjunummen pohjavesialueella.
Viemäriverkoston saneerauksia tehtiin useisiin kohteisiin vuonna 2020. Merkittävimpinä betoniviemäreiden saneeraukset Eurajoen läheisyydessä Sorkkisissa ja Kauttuan keskustan alueilla. Koko kunnallistekniikan saneerausta tehtiin Luistarissa Keskimutkantiellä, jonne rakennettiin erillinen hulevesiverkosto. Saneerauksien tavoitteena on vähentää vuotovesien määrää jätevesiverkostoon ja lisätä viemärien toimintavarmuutta. Vesijohtoverkoston osalta saneerattiin Nohkolassa vanhaa valurautaista runkolinjaa, joka uusittiin muovijohdoksi loppu kesästä 2020.

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston tehdyt – ja suunnitteilla olevat laajennukset sekä muuta infoa asiasta alla olevasta linkistä:

tiedotustilaisuus-viemarilaajennukset-01102019.pptx

Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan eri vesihuoltolaitosten tunnuslukuja mukaan lukien Euran kunnan vesihuoltolaitos

https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/

Vesihuoltolaitoksen pohjavesien suojelusuunnitelman päivitystyö on aloitettu. Linkistä lisää tietoa.