Euran kunnan sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia euralaisille pääasiassa liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille.

Maaliskuussa tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana on haettavissa ns. yleisavustusta, joka on tarkoitettu yhdistyksen yleisen liikuntatoiminnan järjestämisen tukemiseen.

Kohdeavustukset ovat haettavissa 5.11.2021 mennessä ao. kohdeavustuskirjeen mukaisesti. Kohdeavustukset on erityisesti tarkoitettu yhdistyksen ohjaajien ja muiden yhdistyksen toimintaa edistävien toimihenkilöiden koulutukseen. Kohdeavustusta voi hakea myös erityiskohteisiin.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet ovat ohessa.