Euran kunnan sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia euralaisille pääasiassa liikuntaa järjestäville yhdistyksille.

Maaliskuussa tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana on haettavissa ns. yleisavustusta, joka on tarkoitettu yhdistyksen yleisen liikuntatoiminnan järjestämisen tukemiseen.

Nyt on euralaisten urheilujärjestöjen kohdeavustusten hakuaika.

Kohdeavustusta myönnetään piiri- ja liittotasoiseen koulutustoimintaan osallistumisesta aiheutuneisiin kuluihin, mutta ei matkakuluihin. Avustusta ei myönnetä urheilijoiden erilaisiin leirityksiin. Vain perustelluista syistä avustusta myönnetään muihin kohdeavustuskohteisiin, kuten esim. kartantekoon.

Hakemukset selvityksineen tulee toimittaa tiistaihin 31.10.2023 klo 15.00 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta

tai

Hakemuksen voi myös lähettää postitse osoitteeseen: Euran sivistyspalvelutoimisto, hyvinvointipalvelut, Satakunnankatu 12, 27510 Eura, kuoreen merkintä “Kohdeavustus”.

Myöhässä tai muulla tavalla toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Lue tarkemmat ohjeet tiedotteesta ja täytä sähköinen hakulomake, löytyvät alla olevasta linkistä.

Hakuohje 2023 ja sähköinen hakulomake