Euran kunnan sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia euralaisille pääasiassa liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille.

Maaliskuussa tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana on haettavissa ns. yleisavustusta, joka on tarkoitettu yhdistyksen yleisen liikuntatoiminnan järjestämisen tukemiseen.

Nyt on euralaisten urheilujärjestöjen kohdeavustusten hakuaika. Kohdeavustusta myönnetään piiri- ja liittotasoiseen koulutustoimintaan osallistumisesta aiheutuneisiin kuluihin, mutta ei matkakuluihin. Avustusta ei myönnetä urheilijoiden erilaisiin leirityksiin.
Vain perustelluista syistä avustusta myönnetään muihin kohdeavustuskohteisiin, kuten esim. kartan tekoon. Lue tarkemmat ohjeet liitteestä kohdeavustusohje 2022.

Kohdeavustusten hakuaika päättyy 3.11.2022 klo 15.00. Hakemukset ensisijaisesti osoitteeseen  sivistyspalvelut@eura.fi tai postitse Euran virastotalolle, Satakunnankatu 12, 27510 Eura, kuoreen merkintä “kohdeavustus”. Myöhässä tai muulla tavoin toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet ovat ohessa.