Kunnan tarkastuslautakunnan uutena lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn
sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan Euran kunnan johtavien viranhaltijoiden ja keskeisten luottamushenkilöiden sidonnaisuudet:

Sidonnaisuusrekisteri