Job Mattsson Höckert oli Lapin seurakunnan lukkarina toiminut suomalainen kirkonrakentaja. Hänen ensimmäinen työnsä oli vuonna 1761 valmistunut Kiukaisten kirkko, johon Höckert ilmeisesti sovelsi vapaamuotoisesti Tukholman yli-intendentinviraston laatimia piirustuksia. Vuonna 1776 hän vastasi Rauman raatihuoneen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Kiukaisten kirkkoa laajennettiin vuonna 1846 ja se sai nykyisen empiretyylisen torninsa. Samana vuonna rakennettiin kirkkomaata ympäröivä kiviaita.