Euran ruokapalvelut vastaavat ravitsemuksellisesti terveellisten aterioiden tuottamisesta päiväkotien, koulujen ja kokopäivähoidon laitosten asiakkaille. 

Tuotantokeittiöinä toimii sote-keskuksen ja koulukeskuksen juuri peruskorjatut ja laajennetut keittiöt. Kouluilla, päiväkodeissa ja palvelutaloilla toimivat palvelukeittiöt. 

Toiminnassamme huomioimme, mahdollisuuksien mukaan, myös lähiruoka-ajatusta. Maukkaiden ja terveellisten aterioiden tuottamisesta huolehtivat ruokahuollon ammattilaiset: 
ruokapalveluesimiehet, ruokapalveluvastaavat, kokit ja ruokapalvelutyöntekijät. 
Ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila.

Koulujen ruokalista
Päiväkotien / ryhmisten ruokalista
Sote-keskuksen ruokalista

Lihan alkuperä

Ravitsemus- ja ruokasuositukset / Ruokavirasto

Oiva.fi
Oiva-raportti tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon sitä mukaa kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.

Lautasmalli / Ruokavirasto