Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Lapsen tervettä itsetuntoa pyritään vahvistamaan myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen niin ikätovereiden kuin aikuisten kanssa.

Euralaisessa esiopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, positiivinen vuorovaikutus ja lapsen osallisuus. Toiminnallisuudella ja leikinomaisella tavalla saadaan lapsen motivaatio syntymään ja säilymään uuden oppimiseen. Toiminnassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet ja tuetaan hänen luontaista uteliaisuuttaan. Avoin ja luotettava yhteistyö kodin ja esiopetuksen välillä luo edellytykset lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiselle.

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Eurassa perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että koulujen yhteydessä toimivissa esiopetusyksiköissä. Esiopetusta annetaan koulujen työpäivinä 4 h päivässä. Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ennen ja jälkeen esiopetusajan.

Esiopetusta annetaan vuoden aikana vähintään 700 tuntia. Jos lapsi ei osallistu järjestettyyn esiopetukseen, tulee huoltajan huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Lapsen esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja voi myöntää enintään viiden päivän poissaolon esiopetuksesta. Tätä pidemmän poissaolon myöntää päiväkodinjohtaja.

Sivistyslautakunta päättää vuosittain esiopetuksen järjestämispaikoista. Esiopetuspaikat tulevat hakuun pääsääntöisesti helmikuussa.

LUKUVUONNA 2024-2025 ESIOPETUSTA JÄRJESTETÄÄN SEURAAVISSA YKSIKÖISSÄ:

Päiväkoti Euranrinkilä, Käräjämäentie 1A, 27510 Eura
Kts.

Kauttuan päiväkoti, Keskitie 4, 27500 Kauttua
Kts.

Hinnerjoen oppimiskeskuksen päiväkoti, Rinnomäentie 15, 27600 Hinnerjoki

Honkilahden oppimiskeskuksen päiväkoti, Koskenkylänraitti 15, 27650 Honkilahti
Kts.

Panelian oppimiskeskuksen päiväkoti
Kaskistontie 21, 27430 Panelia
Puh. 044 422 4589

Kiukaisten koulun esiopetus
Muihkontie 10, 27400 Kiukainen
Puh. 044 422 4588

Kiukaisten koulurakennus