Yleistä

Eura on 50 km pitkä kunta, jonka viemäri- ja vesijohtoverkostot ovat erittäin laajat. Vesijohtoa on noin 430 km ja viemäriä noin 280 km. Kaikki vedenottamot, paineenkorotusasemat, mitta-asemat ja jätevesipumppaamot on liitetty kaukovalvontaan. Yhteensä kaukovalvontakohteita on yli 100 kpl.

Vesihuoltolaitos vastaa euralaisten ja kunnassa toimivien yritysten tarvitseman talousveden tuottamisesta ja jakelusta sekä viemärivesien johtamisesta jätevedenpuhdistamoille. Jätevesien puhdistamisesta vastaa JVP-Eura Oy. Kiukaisten ja Panelian alueiden jätevedet pumpataan Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemärin avulla Poriin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Vedenottamoita on kolme: Vaanii, Mölsi ja Lohiluoma. Lisäksi pieni varaottamo on Harjunummella. Ylikunnallisia siirtolinjoja on useisiin naapurikuntiin. Tällä hetkellä Säkylän vettä hankitaan Euraan ja Eurasta toimitetaan vettä Laitilaan ja Rauman Lappiin. Kuninkaanmännyn vesi Oy:llä on menossa siirtolinjojen rakentaminen Kokemäen verkostosta Euran verkostoon. Ylikunnallisten siirtolinjojen avulla parannetaan vedentoimitusvarmuutta laajasti usean kunnan osalle.

Lisätietoja esitteestämme:

https://www.esitteemme.fi/Euranvesihuolto/WebView/