VESIHUOLLON KESÄAJAN MUUTOKSET

Loma – ajat:

Käyttöpäällikkö Jarkko Leminen 27.7 – 20.8.2021

Toimistosihteeri Kirsi Tuominen 14.7 – 10.8.2021

Verkostovastaava Mika Haaparanta 28.6. – 25.7.2021

Vesilaitoksen hoitaja Olli Palmen 2.8 – 13.8.2021

Vesilaitoksen hoitaja Harri Koivisto 26.7 – 1.8.2021

Asentaja Marko Euren 5.7 – 18.7.2021

Vesihuollon päivystysnumero 24 / 7 044 422 4978

Yleistä

Eura on 50 km pitkä kunta, jonka viemäri- ja vesijohtoverkostot ovat erittäin laajat. Vesijohtoa on noin 425 km ja viemäriä noin 278 km. Kaikki vedenottamot, paineenkorotusasemat, mitta-asemat ja jätevesipumppaamot on liitetty kaukovalvontaan. Yhteensä kaukovalvontakohteita on yli 100 kpl.

Vesihuoltolaitos vastaa euralaisten ja kunnassa toimivien yritysten tarvitseman talousveden tuottamisesta ja jakelusta sekä viemärivesien johtamisesta jätevedenpuhdistamoille. Jätevesien puhdistamisesta vastaa JVP-Eura Oy. Kiukaisten ja Panelian alueiden jätevedet pumpataan Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemärin avulla Poriin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Vedenottamoita on kolme: Vaanii, Mölsi ja Lohiluoma. Lisäksi pieni varaottamo on Harjunummella. Ylikunnallisia siirtolinjoja on useisiin naapurikuntiin. Tällä hetkellä Säkylän vettä hankitaan Euraan ja Eurasta toimitetaan vettä Laitilaan ja Rauman Lappiin. Kuninkaanmännyn vesi Oy:llä on menossa siirtolinjojen rakentaminen Kokemäen verkostosta Euran verkostoon. Ylikunnallisten siirtolinjojen avulla parannetaan vedentoimitusvarmuutta laajasti usean kunnan osalle.

Lisätietoja esitteestämme:

https://www.esitteemme.fi/euranvesilaitos/WebView/