Panelian kylä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Euran ja Kiukaisten alueella rakennettiin paljon kivestä. Tämä näkyy erityisesti Panelian ”kivikeskustassa”, jonka muodostavat rukoushuone (1909), valtakunnallisesti ainutlaatuinen meijeri (1908), maakunnan vanhin kivisilta (1832), rivimylly, jossa on kivestä ladottu pohjakerros ja Maijalan kivimakasiini (1862).

Panelian Osuusmeijerin kivirakenteinen jalostuslaitos valmistui kirkon tuntumaan vuonna 1908.

Panelian kirkko on rakennettu rukoushuoneeksi vuonna 1909 kyläläisten omin voimin rakennusmestari O. Salosen suunnitelmien mukaan. Rakennusmateriaalina käytettiin Turajärven graniitista louhittuja luonnonkiviharkkoja. Kirkon torni on valmistunut vuonna 1950, jona vuonna rukoushuone myös vihittiin kirkoksi. Seurakunta on jo vuosikymmenten ajan toiminut Panelian kirkossa, mutta kirkon omistaa edelleen Panelian rukoushuoneyhdistys. Tämä on harvinaista suomalaisessa seurakuntaelämässä.

Panelian kirkon paikalla on ollut jo 1690-luvulla talonpoikien rakentama saarnahuone, joka paloi isonvihan aikana.

Meijerin tiloissa toimii nykyisin kotiseutumuseo.

Panelian museoyhdistys on perustettu vuonna 1956. Nykyisiin tiloihin museo muutti vuonna 1999. Museo sijaitsee tyylikkäässä jugend-henkisessä Panelian osuusmeijerissä, joka valmistui kirkon viereen vuonna 1908. Osuusmeijerin vanhassa kiinteistössä on museon lisäksi Panelian Rukoushuoneyhdistyksen juhlatila. Siellä on esillä Kiukaisten pitäjänpuku, rokkilenkinki.

Museon kokoelmissa on yli 3000 luetteloitua museoyhdistyksen, Väinö Heiskan kotimuseon sekä kotiseutuyhdistyksen keräämää esinettä.

Kätkö poistettu!