Suojelusuunnitelma laadittiin yhteistyössä Euran kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Työn tarkoituksena oli päivittää vuonna 2008 laadittu Euran pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja laatia Kahalankulman ja Keltnummen pohjavesialueelle suo-jelusuunnitelmat. Suunnitelma kattaa näin kaikki kunnan pohjavesialueet.

Euran kunta käyttää pohjavettä ja tekopohjavettä talousvetenään. Koska pohjavesivaroja käytetään vedenhankintaan, toimii suojelusuunnitelma hyvänä työkaluna pohjavesivarojen suojelussa ja vedenhankinnan turvaamisessa myös tulevaisuudessa.

Pohjavesialuiden suojelusuunnitelma