Ruokapalvelutoiminta koulutoimen osalta perustuu perusopetuslakiin (21.8.1998/628). Lain mukaan jokaiselle opetukseen osallistuvalle oppilaalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksen mukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Lukiolain 10.8.2018/714 mukaan päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Kouluruokailu on osa koulun fyysistä oppilashuoltoa, jonka tarkoituksena on tarjota oppilaille ja opettajille monipuolinen, vaihteleva ja maistuva ateria jokaisena koulupäivänä viihtyisässä ympäristössä.

Ruokapalvelupäällikö Arja Jussila vastaa keskitetysti kunnan ruokapalvelujen organisoimisesta ja kehittämisestä.