Kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunnan hallitus edustaa oppilaskuntaa koulussa ja toimii oppilaiden edun ja viihtyvyyden puolesta. Hallituksen jäsenet valitaan oppilaskunnan vaaleissa. Oppilaskunnan hallituksen ohjaavana opettana toimii Susanna Hasa-Katila.