Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu.

Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Kasvattajien ja lasten välinen hyvä ja lämmin vuorovaikutus on laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkein kivijalka. Kiireettömyys, läsnäolo ja turvalliset ihmissuhteet ovat avainsanoja euralaisessa varhaiskasvatuksessa. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri tukee niin lapsia, huoltajia kuin henkilöstöäkin.

Euran kunnan varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2022) arvoihin sekä Euran kunnan strategian mukaisiin arvoihin; vastuullisuus, reiluus ja rohkeus (Euran kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, s. 25).