Oppilasmäärä lukuvuoden 2022–2023 alussa on 104. Koulussa on kuusi perusopetuksen luokkaa. Koulun yhteydessä järjestetään esiopetusta.