Kirkonkylän koulu – yleisopetus
Puukoulu
Kirkonkylän koulu – Erityisluokat

Lukuvuoden 2023–2024 alussa Kirkonkylän koulussa on 192 oppilasta. Alakoulun yleisopetuksessa opiskelee 168 oppilasta ja erityisen tuen ryhmissä yhteensä 24 oppilasta. Opetuspuolen henkilökuntaa koulussamme työskentee yhteensä 35 henkilöä.

Yleisopetuksessa opetusryhmiä on yhteensä 11 ja erityisen tuen ryhmiä on neljä, joista kaksi on vaativan erityisen tuen ryhmiä. Kirkonkylän koulun toimintakulttuurissa keskeisessä asemassa on oppilaiden integraatio pienryhmien ja yleisopetuksen välillä.

Koulun tehtävä on kasvattaa oppilaista henkisesti ja fyysisesti hyvinvoivia kansalaisia, jotka pärjäävät tulevaisuuden yhteiskunnassa.